Varsinainen Jäsen

Korvausta sairaanhoitokustannuksista on haettava kuuden kuukauden kuluessa maksun suorittamisesta.

Korvausta haettaessa kassaan tulee toimittaa alkuperäiset lomakkeet: kelan selvityslomake, kuitti maksusta ja allekirjoitettu korvaushakemus.

Huom! Emme hyväksy skannattuna / puhelimella kuvattuna sähköpostilla lähetettyjä asiakirjoja. Ainoastaan kuitin voi toimittaa sähköpostitse.

Yksityisellä lääkäriasemalla (ei suorakorvaussopimusta kassan kanssa) asioidessasi huolehdit siitä, että maksat koko kustannuksen itse. Kelakorvaus ja lisäetuuskorvaus maksetaan kassasta.

Apteekeissa ja lääkäriasemilla, joilla on suorakorvaussopimus kassan kanssa, saat kassan korvauksen suoraan näyttämällä kela-korttia, jonka takana on kassan tunnus 30903.

Katso sopimuspaikat.

HUOM!

Huolehdithan siitä, että asioidessasi muussa kuin kassan sopimuspaikoissa Kela-vähennystä ei saa vähentää laskusta.


Hakemuksen voi asiakaspalvelupäivinä toimittaa suoraan sairauskassan toimistoon tai postittaa sisäisessä postissa. Kuoreen tunnus Sairauskassa.