Sääntömuutokset 1.1.2019 alkaen

20.12.2018

Finanssivalvonta on vahvistanut 11.12.2018 kassankokouksen 26.11.2018 sääntömuutokset ja uudet säännöt astuvat voimaan 1.1.2019.

Muutetut sääntöpykälät

VAKUUTUSMAKSUT

6 § lisäyksenä

Työsuhteen päättyessä maksettavasta lomakorvauksesta ja lomarahasta ei peritä jäsenmaksua.


LISÄETUUDET

14 §

1 a) 75 prosenttia kassan hyväksymän lääkärin palkkiosta, ei kuitenkaan hammaslääkärinpalkkiota, joka korvataan 9 kohdan perusteella. Leikkauksesta tai siihen verrattavasta toimenpiteestä perittyä lääkärinpalkkiota ei myöskään korvata.

2 a) 75 prosenttia avosairaanhoidon lääkäripalvelusta terveyskeskuksessa peritty muusta kuin hammashoidosta johtuva maksu, sairaalan poliklinikkamaksu sekä päiväkirurgiasta peritty maksu enintään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/1992) mukaisista enimmäismääristä.

b) 75 prosenttia sairaalan ja terveyskeskuksen hoitopäivämaksusta enintään keskussairaalan muussa kuin psykiatrisessa toimintayksikössä annetusta lyhytaikaisesta hoidosta perittävän hoitopäivämaksun mukaisesta määrästä. Korvausta suoritetaan enintään 120 vuorokaudelta.

6 a) 75 prosenttia kassan jäsenelle aiheutuneista, kassan hallituksen antamien yleisohjeiden mukaisista sairaanhoidon tai lääkärin määräämien apuvälineiden ja muiden laitteiden hankkimisen ja ylläpitämisen kannalta välttämättömät matkakustannukset halvinta kulkutapaa käyttäen, ellei muuta matkustustapaa sairauden laadusta tai liikenneolosuhteista johtuen ole pidettävä välttämättömänä. Taksia käytettäessä matkakustannusten omavastuuosuus korvataan ainoastaan käytettäessä Kelan keskitettyä tilausvälityskeskusta.


KASSANKOKOUS

31 §

Kutsu kassankokoukseen on toimitettava aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Kokouskutsu ja muut kassan tiedonannot saatetaan tiedoksi sairauskassan Internet-sivuilla.

 

25.08.2020Sääntömuutokset 1.9.2020
04.02.2020Maksutositteiden lähettäminen
20.12.2018Sääntömuutokset 1.1.2019 alkaen
22.05.2018Taksimatkojen korotettu omavastuu poistuu 1.7.2018
07.03.2017Alkuomavastuun korvaaminen apteekissa!
09.09.2016Lisäetuuseläkeläiset huomio! Apteekkikuitit ilman nimeä
14.04.2016Tukipohjalliset ja fysikaalinen hoito
27.02.2015Injektioiden korvaaminen