Sairauskassa Oras on työpaikkakassa, joka huolehtii vakuutettujensa kaikki sairausvakuutus- ja lisäetuuskorvausasiat.


Kassa toimii vakuutetuilleen Kelan paikallistoimistona

  • sairaanhoidonkustannusten
  • sairauspäiväraha-,
  • vanhempainpäiväraha etuuksien osalta.

Kelan etuuksien lisäksi Sairauskassa myöntää lakisääteisiä etuuksia täydentäviä lisäetuuksia.

Kassan vakuutussuhde on vapaaehtoinen, mutta kassan vakuutussuhde tuo taloudellista turvaa sairauden kohdatessa.

Sairauskassa mahdollistaa myös terveyden ylläpidon säännöllisesti ja ennaltaehkäisevästi.

Vuoden 2023 alussa Sairauskassassa oli 519 jäsentä joista 78 eläkeläisjäsentä ja 139 lisäetuuseläkeläisjäseniä.VAKUUTUSSUHDE LOMAUTUKSEN AIKANA!

Vakuutettu voi säilyttää Sairauskassan edut maksamalla vakuutusmaksun itse myös lomautuksen aikana.

Toimita Sairauskassaan ennen lomautuksen alkua täytetty Palkaton vapaa -lomake, jonka löydät Sairauskassan kotisivuilta Lomakkeet -välilehdeltä tai ruokalan käytävältä ulko-oven vieressä olevasta telineestä.

Sairauskassa perii vakuutusmaksun jälkikäteen, kun lomautus on ohi. Toimita siis lomautuksen päätyttyä tiedot todellisista lomautuspäivistä (esim. kopio lomautusilmoituksesta) Sairauskassaan.

Vakuutettu, joka ei halua maksaa vakuutusmaksua lomautuksen ajalta EI ole oikeutettu kassan lisäetuuksiin lomautuksen ajalta.