Sairauskassa Oras on työpaikkakassa, joka huolehtii jäsentensä kaikki sairausvakuutus- ja lisäetuuskorvausasiat.


Kassa toimii jäsenilleen Kelan paikallistoimistona

  • sairaanhoidonkustannusten
  • sairauspäiväraha-,
  • äitiys-,
  • isyys- ja
  • vanhempainpäiväraha etuuksien osalta.

Kelan etuuksien lisäksi Sairauskassa myöntää lakisääteisiä etuuksia täydentäviä lisäetuuksia.

Kassan jäsenyys on vapaaehtoinen, mutta kassan jäsenyys tuo taloudellista turvaa sairauden kohdatessa.

Sairauskassa mahdollistaa myös terveyden ylläpidon säännöllisesti ja ennaltaehkäisevästi.

Vuoden 2022 alussa Sairauskassassa oli 525 jäsentä joista 73 eläkeläisjäsentä ja 148 lisäetuuseläkeläisjäseniä.