Sairauskassa Oras on työpaikkakassa, joka huolehtii jäsentensä kaikki sairausvakuutus- ja lisäetuuskorvausasiat.


Kassa toimii jäsenilleen Kelan paikallistoimistona

  • sairaanhoidonkustannusten
  • sairauspäiväraha-,
  • äitiys-,
  • isyys- ja
  • vanhempainpäiväraha etuuksien osalta.

Kelan etuuksien lisäksi Sairauskassa myöntää lakisääteisiä etuuksia täydentäviä lisäetuuksia.

Kassan jäsenyys on vapaaehtoinen, mutta kassan jäsenyys tuo taloudellista turvaa sairauden kohdatessa.

Sairauskassa mahdollistaa myös terveyden ylläpidon säännöllisesti ja ennaltaehkäisevästi.

Vuoden 2023 alussa Sairauskassassa oli 519 jäsentä joista 78 eläkeläisjäsentä ja 139 lisäetuuseläkeläisjäseniä.


JÄSENYYS LOMAUTUKSEN AIKANA!

Jäsen voi säilyttää Sairauskassan edut maksamalla jäsenmaksun itse myös lomautuksen aikana.

Toimita Sairauskassaan ennen lomautuksen alkua täytetty Palkaton vapaa -lomake, jonka löydät Sairauskassan kotisivuilta Lomakkeet -välilehdeltä tai ruokalan käytävältä ulko-oven vieressä olevasta telineestä.

Sairauskassa perii jäsenmaksun jälkikäteen, kun lomautus on ohi. Toimita siis lomautuksen päätyttyä tiedot todellisista lomautuspäivistä (esim. kopio lomautusilmoituksesta) Sairauskassaan.

Jäsen, joka ei halua maksaa jäsenmaksua lomautuksen ajalta EI ole oikeutettu kassan lisäetuuksiin lomautuksen ajalta.