Sairauskassa Oras on työpaikkakassa, joka huolehtii jäsentensä kaikki sairausvakuutus- ja lisäetuuskorvausasiat.

Kassa toimii jäsenilleen Kelan paikallistoimistona sairaanhoidonkustannusten, sairauspäiväraha-, äitiys-, isyys- ja vanhempainpäiväraha etuuksien osalta. Kelan etuuksien lisäksi sairauskassa myöntää lakisääteisiä etuuksia täydentäviä lisäetuuksia.

Kassan jäsenyys on vapaaehtoinen, mutta kassan jäsenyys tuo taloudellista turvaa sairauden kohdatessa. Sairauskassa mahdollistaa myös terveyden ylläpidon säännöllisesti ja ennaltaehkäisevästi.

Kassan jäseneksi voivat liittyä Oras Oy ja Oras Invest Oy- nimisiin yhtiöihin työsuhteessa olevat henkilöt, joiden työsuhde ei ole tarkoitettu tilapäiseksi / lyhytaikaiseksi.

1.1.2015 jälkeen osakkaan palveluksesta suoraan eläkkeelle siirtyneellä jäsenellä, joka on ollut sairauskassan maksavana jäsenenä vähintään 20 vuotta, on edelleen oikeus pysyä kassan jäsenenä sekä Kela että kassan lisäetuuksien osalta.

Osakkaan palveluksesta 31.12.2014 ja sitä ennen eläkkeelle siirtyneillä jäsenillä, on edelleen oikeus pysyä kassan jäseninä ainoastaan kassan lisäetuuksien osalta.

Kassan jäsenmaksu on 1,50 % jäsenen saamasta ennakkoperintälain mukaisesta palkasta/eläkkeestä.

Vuoden 2021 alussa sairauskassassa oli 539 jäsentä joista 66 eläkeläisjäsentä ja 154 lisäetuuseläkeläisjäseniä.