KYSYMYS:

Korvaako Sairauskassa jos silmälasit on ostettu All Inclusive -palvelua hyödyntäen?

VASTAUS:

Käytännössä palvelu toimii kuin silmälasien vuokraus tai leasing, joten silmälasit ei tällä tavoin maksaen ole vakuutetun omat, ei korvausta voida suorittaa. Kassa korvaa 80 % enintään kuitenkin 250 euroa yksien silmälasien hinnasta ja lasit pitää olla kokonaan maksettu, jotta korvausta voidaan maksaa.

KYSYMYS:

Voiko kassaan toimittaa hakemuksia sähköisesti?

VASTAUS:

Ei voi. Kassaan on edelleen toimitettava alkuperäiset asiakirjat hakemuksen käsittelyä varten. Sähköpostitse voi toimittaa ainoastaan tositteen maksusta. Sähköpostitse voi kysyä yleisluontoisia kysymyksiä, mutta älä liitä arkaluonteisia tietoja sähköpostiviestiisi.

KYSYMYS:

Korvaako Sairauskassa Ajokorttilausuntotodistuksen lääkärinpalkkion?

VASTAUS:

Kassa korvaa todistukset/lausunnot, joilla haetaan sairausvakuutuslain mukaista etuutta esim. päiväraha. Ajokorttitodistus EI ole tällainen etuus, joten sitä ei korvata.

KYSYMYS:

Korvaako Sairauskassa kiropraktisia hoitoja?

VASTAUS:

Sairauskassa korvaa 50 % hoidoista kun hoidon antaja on kiropraktikko D.C, joka on merkitty Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Hierojan antamat kiropraktiset hoidot eivät ole korvattavia. Selvitä siis sairauskassasta ennen kuin menet kyseisiin hoitoihin, onko hoito korvattava.


KYSYMYS:

Saako kela-korvauksen vähentää hammaslääkärissä/suuhygienistillä käynnin yhteydessä?

VASTAUS:

Ohjeistuksena on että työssäkäyvä vakuutettu/eläkeläisvakuutettu (vuoden 2015 jälkeen) maksaa koko hoidon ensin itse ja hakee sitten korvausta sairauskassasta.

Ennen vuotta 2015 eläkkeelle jääneiltä vakuutetuilla Kela-korvauksen saa vähentää laskusta.

KYSYMYS:
Miten kauan minun on oltava sairauskassan jäsenenä, jotta saan korvauksia kassasta?

VASTAUS:

Oikeus kassan korvauksiin alkaa heti kun sinut on otettu sairauskassan vastuulle.

Poikkeuksena on silmälasit, jonka korvauksen saamisen edellytyksenä on 1 vuoden vakuutussuhde Sairauskassassa.


KYSYMYS:

Korvaako Sairauskassa erikoislääkärillä esim. gynekologilla käynnin?


VASTAUS: Kyllä korvaa. Korvaus on 70 % erikoislääkärinpalkkiosta.KYSYMYS

Miksi kaikki eläkeläisvakuutetut eivät saa palveluita suorakorvattuna apteekista /lääkäriasemalta?


VASTAUS:

Vuoden 2015 alusta lähtien eläkkeelle jääneet ovat voineet jäädä sairauskassan vakuutetuiksi sekä kelakorvauksen että kassan lisäetuuden osalta. Ennen vuotta 2015 eläkkeelle jääneillä on oikeus saada kassasta vain kassan lisäetuus.


Tarkista Kela-korttisi kääntöpuoli. Jos sinulla on kassan tunnus 30903 olet oikeutettu saamaan palvelut suorakorvattuna, muussa tapauksessa olet oikeutettu saamaan ainoastaan kela-korvauksen apteekissa/laitoksessa.