Palkaton vapaa

(hoitovapaa, opintovapaa, vuorotteluvapaa tai lomautus)

Vakuutetulla on mahdollisuus maksaa kassan vakuutusmaksu henkilökohtaisesti itse ja näin ollen säilyttää vakuutussuhteen jatkuminen palkattoman vapaan ajan.

Sinulla on itsemaksavana vakuutettuna samat oikeudet Sairauskassa Oraksen lisäetuuksiin kuin työssäkäyvälläkin.

Toimintaohje

Kun olet jäämässä palkattomalle vapaalle olethan yhteydessä Sairauskassaan. Sen jälkeen täytä lomake ja palauta se allekirjoitettuna Sairauskassan toimistoon. Huom! Lomake täytetään ennen lomautuksen alkua.

Palkattoman vapaan vakuutusmaksu

Palkattomalla vapaalla olevalta vakuutetulta peritään 20,00 euroa neljän viikon pituiselta ajalta. Jos palkaton vapaa alkaa tai päättyy kesken neljän viikon ajanjaksoa, peritään suhteellinen osuus neljän viikon maksusta.

Hallitus voi vapauttaa vakuutetun vakuutusmaksun suorittamisvelvollisuudesta palkattoman vapaan ajalta. Jäsenellä ei maksuvapauden ajalta ole oikeutta näiden sääntöjen 14 §:n mukaisiin lisäetuuksiin.