Palkaton vapaa

(hoitovapaa, opintovapaa, vuorotteluvapaa tai lomautus)

Jäsenellä on mahdollisuus maksaa kassan jäsenmaksu henkilökohtaisesti itse ja näin ollen säilyttää jäsenyyden jatkuminen palkattoman vapaan ajan.

Sinulla on itsemaksavana jäsenenä samat oikeudet Sairauskassa Oraksen lisäetuuksiin kuin työssäkäyvälläkin.

Toimintaohje

Kun olet jäämässä palkattomalle vapaalle olethan yhteydessä Sairauskassaan. Sen jälkeen täytä lomake ja palauta se allekirjoitettuna Sairauskassan toimistoon.

Palkattoman vapaan jäsenmaksu

Palkattomalla vapaalla olevalta jäseneltä peritään 20,00 euroa neljän viikon pituiselta ajalta. Jos palkaton vapaa alkaa tai päättyy kesken neljän viikon ajanjaksoa, peritään suhteellinen osuus neljän viikon maksusta.

Hallitus voi vapauttaa jäsenen jäsenmaksun suorittamisvelvollisuudesta palkattoman vapaan ajalta. Jäsenellä ei maksuvapauden ajalta ole oikeutta näiden sääntöjen 14 §:n mukaisiin lisäetuuksiin.