Osittainen varhennettu eläke

Vakuutusmaksun määrä

Osittaista varhennettu eläkettä nostava, joka lopettaa työnteon suorittaa vakuutusmaksuna 25,00 euroa/ kuukausi.