Osittainen varhennettu eläke

Jäsenmaksun määrä

Osittaista varhennettu eläkettä nostava, joka lopettaa työnteon suorittaa jäsenmaksuna 25,00 euroa/ kuukausi