Hallitus

- Kassan hallitukseen kuuluu kahdeksan varsinaista jäsentä, joista kullakin tulee olla henkilökohtainen varajäsen

- Hallituksen valitsee kassankokous

- Kassan vakuutetut valitsevat seitsemän varsinaista hallituksen jäsentä varajäsenineen

- Osakas valitsee yhden varsinaisen ja yhden varajäsenen

- Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi kalenterivuotta


Hallitus 2023

Työntekijävakuutettujen
edustajat:
Työntekijävakuutettujen
varaedustajat:

Päivi Rihtamo pj
2022-2023 Christa Evomaa 2022-2023
Päivi Paajanen varapj 2022-2023 Heli Starck 2022-2023
Heli Puputti 2022-2023 Teppo Maihikoski 2022-2023
Päivi Vanhatalo 2023-2024 Markus Juusela 2023-2024
Anne-Maj Iltanen 2023-2024 Laura Puhakka 2023-2024
Eläkeläisvakuutettujen
edustaja:
Eläkeläisvakuutettujen
varaedustaja:
Jukka Partanen 2022-2023 Merja Kirselä 2022-2023
Toimihenkilövakuutettujen
edustaja:
Toimihenkilövakuutettujen
varaedustaja:
Erja Tetri 2023-2024 Jenni Lehtinen 2023-2023
Osakkaan
edustaja:
Osakkaan
varaedustaja:
Piia Rapeli 2023-2024 Sari Alanko 2023-2024