Hallitus

- Kassan hallitukseen kuuluu kahdeksan varsinaista jäsentä, joista kullakin tulee olla henkilökohtainen varajäsen

- Hallituksen valitsee kassankokous

- Kassan vakuutetut valitsevat seitsemän varsinaista hallituksen jäsentä varajäsenineen

- Osakas valitsee yhden varsinaisen ja yhden varajäsenen

- Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi kalenterivuotta


Hallitus 2024

Työntekijä- ja eläkeläisvakuutettujen
edustajat:
Työntekijä- ja eläkeläisvakuutettujen
varaedustajat:

Christa Evomaa varapuheenjohtaja
2024-2025 Petri Järvinen 2024-2025
Päivi Paajanen puheenjohtaja 2024-2025 Heli Starck 2024-2025
Heli Puputti 2024-2025 Teppo Maihikoski 2024-2025
Päivi Vanhatalo 2023-2024 Markus Juusela 2023-2024
Anne-Maj Iltanen 2023-2024 Laura Puhakka 2023-2024
Jukka Partanen 2024-2025 Kati Rannikko 2024-2025
Toimihenkilövakuutettujen
edustaja:
Toimihenkilövakuutettujen
varaedustaja:
Erja Tetri 2023-2024 Jenni Lehtinen 2023-2023
Osakkaan
edustaja:
Osakkaan
varaedustaja:
Piia Rapeli 2023-2024 Sari Alanko 2023-2024