Hallitus

Kassan hallitukseen kuuluu kahdeksan varsinaista jäsentä, joista kullakin tulee olla henkilökohtainen varajäsen.

Hallituksen valitsee kassankokous. Kassan jäsenet valitsevat seitsemän varsinaista hallituksen jäsentä varajäsenineen. Osakas valitsee yhden varsinaisen ja yhden varajäsenen.

Hallituksen jäsenten tulee kuulua kassan toimintapiiriin. Hallitukseen ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt 70 vuotta.

Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi kalenterivuotta.


HALLITUS 2021

Työntekijöiden edustajat:

Teppo Maihikoski 2020-2021

Päivi Vanhatalo 2021-2022

Päivi Paajanen vpj 2020-2021

Jukka Partanen 2020-2021

Päivi Rihtamo pj 2020-2021

Anne-Maj Iltanen 2021-2022

Toimihenkilöiden edustaja:

Erja Tetri 2021-2022

Työnantajan edustaja:

Piia Rapeli 2021-2022

Työntekijöiden varaedustajat:

Esa Karikko 2020-2021

Markus Juusela 2021-2022

Jaana Maikola 2020-2021

Merja Kirselä 2020-2021

Heli Starck 2020-2021

Katja Perätalo 2021-2022

Toimihenkilöiden varaedustaja:

Jenni Lehtinen 2021-2022

Työnantajan varaedustaja:

Sari Alanko 2021-2022