Hallitus

Kassan hallitukseen kuuluu kahdeksan varsinaista jäsentä, joista kullakin tulee olla henkilökohtainen varajäsen

Hallituksen valitsee kassankokous

Kassan jäsenet valitsevat seitsemän varsinaista hallituksen jäsentä varajäsenineen

Osakas valitsee yhden varsinaisen ja yhden varajäsenen

Hallituksen jäsenten tulee kuulua kassan toimintapiiriin. Hallitukseen ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt 70 vuotta.

Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi kalenterivuotta


Hallitus 2022

Työntekijöiden
edustajat:
Työntekijöiden
varaedustajat:

Päivi Rihtamo pj
2022-2023 Christa Evomaa 2022-2023
Päivi Paajanen varapj 2022-2023 Heli Starck 2022-2023
Heli Puputti 2022-2023 Teppo Maihikoski 2022-2023
Päivi Vanhatalo 2021-2022 Markus Juusela 2021-2022
Anne-Maj Iltanen 2021-2022 Katja Perätalo 2021-2022
Eläkeläisjäsenten
edustaja:
Eläkeläisjäsenten
varaedustaja:
Jukka Partanen 2022-2023 Merja Kirselä 2022-2023
Toimihenkilöiden
edustaja:
Toimihenkilöiden
varaedustaja:
Erja Tetri 2021-2022 Jenni Lehtinen 2021-2022
Työnantajan
edustaja:
Työnantajan
varaedustaja:
Piia Rapeli 2021-2022 Sari Alanko 2021-2022