Sairaalan hoitopäivämaksut


Julkinen terveydenhuolto

70 % julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuista.

Lisäetuuskorvausta maksetaan enintään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/1992) mukaisista enimmäismääristä.

Sairaalahoidon päivämaksuja ja lyhytaikaisen laitoshoidon maksuja korvataan yhteensä enintään 120 vuorokaudelta koko jäsenyys ajalta.


Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuina korvataan:

  • sairaalahoidon päivämaksut
  • psykiatrian hoitomaksut
  • lyhytaikaisen laitoshoidon maksut


Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuina ei korvata:

  • kotisairaanhoidon tai kotipalvelun maksuja
  • kotisairaalaan maksuja
  • pitkäaikaishoidon maksuja
  • ajokorttitodistus
  • C-todistus
  • palvelusetelin omavastuu

Korvaushakemuksen liitteet:

  • Alkuperäinen lasku + kuitti