Matkat / yöpymisraha


Kassa korvaa 70 % tarpeellisista matkakuluista halvimman mahdollisen matkustustavan mukaan. Halvin matkustustapa on yleensä julkinen kulkuneuvo kuten linja-auto tai juna.

Matkakorvauksen määrään ja matkojen korvattavuuteen noudatetaan Kelan matkakorvausten määräytymisperiaatteita

Jos et voi käyttää julkista liikennettä terveydentilasi tai puutteellisten liikenneolosuhteiden vuoksi, voit saada korvausta esim. oman auton tai taksin käytöstä.

1.1.2022 alkaen korvausta voi saada vain niistä taksimatkoista, jotka on tilattu Kelan kanssa sopimuksen suorakorvausmenettelystä tehneestä tilausvälityskeskuksesta. Numerot ja ohjeet tilaamiseen löydät täältä.

Yhdensuuntaisen matkan omavastuu on enintään 25 euroa. Kassa korvaa lisäetuutena taksi- ja sairaankuljetuksen (=ambulanssimatkan) omavastuusta 70 % kuittia vastaan.

Oman auton käyttäminen alle 100 km:n matkalla on korvattavaa ilman terveydenhuollon todistusta tai erillistä selvitystä liikenneolosuhteista. Yli 100 km:n matka omalla autolla korvataan vain terveydenhuollon antaman todistuksen tai liikenneolosuhteista johtuvan syyn perusteella.

Yksityiseen terveydenhuoltoon tehdystä matkasta tulee aina esittää hakemuksen liitteenä
lomake SV 67, todistus matkakorvausta varten tai muu vastaava selvitys (esimerkiksi kopio sairauskertomustiedoista).

Voit saada yöpymisrahaa, kun yöpyminen on ollut tarpeellinen esimerkiksi hoitoon tai kuntoutukseen ehtimiseksi tai toistuvien päivittäisten matkojen välttämiseksi.

Voit saada yöpymisrahaa myös, jos joudut synnytykseen liittyvien riskien pienentämiseksi yöpymään synnytystä odottaessa sairaalan läheisyydessä. Tämä edellyttää lääkärin tekemää arviota raskaudentilasta.

Yöpymisrahaa maksetaan enintään 20,18 euroa vuorokaudessa.


Korvaushakemuksen liitteet:

  • Matkakorvaushakemus SV 4
  • linja-autokuitti,
  • taksimatkan ja / tai sairaankuljetuksen omavastuukuitti
  • yksityiseen terveydenhuoltoon tehdystä matkasta SV 67 tai muu vastaava selvitys (esim. kopio sairauskertomustiedoista)
  • tosite majoittautumisesta

Voit tehdä matkakorvaushakemuksen ja lähettää sen liitteet verkossa: Asiointipalvelu OmaKela

Lisätietoja: www.kela.fi/matkat