Poliklinikka-, sarjahoito- ja päiväkirurgiamaksut


Julkinen terveydenhuolto

70 % julkisen terveydenhuollon muun kuin hammashoidon asiakasmaksuista.

Lisäetuuskorvausta maksetaan enintään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/1992) mukaisista enimmäismääristä.Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuina korvataan:

  • poliklinikkamaksut
  • päiväkirurgiamaksut
  • sarjahoitomaksut


Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuina ei korvata:

  • kotisairaanhoidon tai kotipalvelun maksuja
  • kotisairaalaan maksuja
  • pitkäaikaishoidon maksuja
  • ajokorttitodistus
  • C-todistus
  • palvelusetelin omavastuu


Korvaushakemuksen liitteet:

  • Alkuperäinen lasku + kuitti