Silmälasit / piilolinssit / silmien taittovirheiden korjaus


80 % vähintään vuoden kassaan kuuluneelle vakuutetulle lääkärin tai optikon määräämien silmälasien/piilolinssien hinnasta 250,00 euron enimmäismäärään saakka korvausta kohti.

Korvauksen edellytyksenä on, että silmälasien linssit on hiottu optisesti näkökykyä korvaaviksi.

Korvausta maksetaan yksien silmälasien tai piilolinssien tai useamman linssiparin pakkauksissa myytävien piilolinssien yhden kertaoston hinnasta.

Korvausta voidaan suorittaa uudelleen, jos uudet lasit/piilolinssit on hankittu sen jälkeen, kun on kulunut vähintään kaksi vuotta edellisten silmälasien/piilolasien korvaamisesta. Oikeus korvaukseen lasketaan ostopäivän ja uuden ostopäivän välinen aika

Silmälasirahaa vastaavan summan voi halutessaan käyttää myös silmien taittovirheiden korjaukseen. Korvaussumma ja korvauksen uudelleen saamisen edellytykset ovat samat kuin silmälasihankinnanosalta.

Optisesti näkökykyä korjaaviksi hiotuista aurinkolaseista ei korvata.

Kassa ei myöskään maksa korvausta silmälasien vuokraamisesta tai leasing-sopimuksella hankituista laseista.


Korvaushakemuksen liitteet:

  • alkuperäinen silmälasikuitti (ennakkomaksukuitti ei kelpaa)