Silmälasit / piilolinssit / silmien taittovirheiden korjaus


80 % vähintään kaksi vuotta kassaan kuuluneelle jäsenelle lääkärin tai optikon määräämien silmälasien/piilolinssien hinnasta 250,00 euron enimmäismäärään saakka korvausta kohti.

Korvauksen edellytyksenä on, että silmälasien linssit on hiottu optisesti näkökykyä korvaaviksi.

Korvausta voidaan suorittaa uudelleen, jos uudet lasit on hankittu sen jälkeen, kun on kulunut vähintään kaksi vuotta edellisten silmälasien korvaamisesta. Oikeus korvaukseen lasketaan ostopäivän ja uuden ostopäivän välinen aika

Silmälasirahaa vastaavan summan voi halutessaan käyttää myös silmien taittovirheiden korjaukseen. Korvaussumma ja korvauksen uudelleen saamisen edellytykset ovat samat kuin silmälasihankinnanosalta.

Optisesti näkökykyä korjaaviksi hiotuista aurinkolaseista ei korvata.

Kassa ei myöskään maksa korvausta silmälasien vuokraamisesta tai leasing-sopimuksella hankituista laseista.


Korvaushakemuksen liitteet:

  • alkuperäinen silmälasikuitti (ennakkomaksukuitti ei kelpaa)