Lääkkeet


70 % lääkärin määräämistä lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista, niitä vastaavista tuotteista ja perusvoiteista, silloin kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla.

Lääkehaku (Katso lääkkeen hinta ja korvattavuus sekä vastaavat valmisteet)

Lääkekustannuksista maksetaan 70 % korvaus myös sairausvakuutuslain mukaisen alkuomavastuun osalta. Korvaus lasketaan siitä hinnasta (viitehinta), josta sairausvakuutuslain mukainen korvaus on laskettu.

70 % lääkärin määräämien tarpeellisten puhdistusaineiden ja sidostarvikkeiden hankkimisesta johtuneista kustannuksista.


Työssäkäyvät / eläkeläisvakuutetut (1.1.2015 jälkeen eläkkeelle jääneet) kela-kortissa takana 30903

Saat lääkkeet suorakorvattuna Sopimusapteekeissa kun esität Kela-kortin, jonka takana on tunnus 30903.

Sopimusapteekit löydät täältä.

Korvaushakemuksen liitteet silloin kun korvausta ei ole saatu suoraan apteekista:

Liitteet silloin kun korvausta ei ole saatu suoraan apteekista alkuomavastuun osalta:

  • apteekkikuitti

Lisäetuuseläkeläisvakuutetut (ennen 31.12.2014 eläkkeelle jääneet)

Apteekissa asioidessasi Kela-korvaus vähennetään automaattisesti.

Korvaushakemuksen liitteet:

  • Apteekkikuitti, josta ilmenee asiakkaan nimi

tai

  • Apteekin antama laskelma + maksukuitti