Eläkeläiset 1.1.2015 alkaen

Osakkaan palveluksesta suoraan eläkkeelle siirtyneellä jäsenellä, joka on ollut sairauskassan maksavana jäsenenä vähintään 20 vuotta, on edelleen oikeus pysyä kassan jäsenenä sekä Kela että kassan lisäetuuksien osalta.

Toimintaohje

Eläkeläisjäsenyyttä on haettava kuukauden kuluessa siitä päivästä kun olet saanut eläkepäätöksen.

Päätöksen saatuasi ota yhteyttä Sairauskassaan
puh. 02 831 6258/050-3412875 ja sovi asiakastapaamisaika.
Jäsenmaksu

Eläkeläisjäsenen jäsenmaksu on 1,5 % työeläkkeen määrästä. Jäsenmaksu maksetaan itse hallituksen määräämällä tavalla.

Tärkeä muistutus!

Eläkeläisjäsenyyden säilymiseksi muista ilmoittaa eläketietosi joka vuosi helmikuun loppuun mennessä Sairauskassaan. Mikäli et halua jatkaa kassan jäsenyyttä ilmoita siitä viipymättä sairauskassaan.

Lisäetuuseläkeläiset eli 31.12.2014 ja sitä ennen eläkkeelle jääneet

Osakkaan palveluksesta 31.12.2014 ja sitä ennen eläkkeelle siirtyneillä jäsenillä on edelleen oikeus pysyä kassan jäseninä ainoastaan kassan lisäetuuksien osalta.

Jäsenmaksu

Lisäetuuseläkeläisjäsenen jäsenmaksu on 1,5 % työeläkkeen määrästä. Jäsenmaksu maksetaan itse hallituksen määräämällä tavalla.

Tärkeä muistutus!

Eläkeläisjäsenyyden säilymiseksi muista ilmoittaa eläketietosi joka vuosi helmikuun loppuun mennessä Sairauskassaan. Mikäli et halua jatkaa kassan jäsenyyttä ilmoita siitä viipymättä sairauskassaan.