Eläkeläisvakuutetut

Eläkeläisvakuutetut 1.1.2015 alkaen (kela-kortissa maininta 30903)

Osakkaan palveluksesta suoraan eläkkeelle jäävät henkilöt voivat halutessaan jatkaa vakuutussuhdetta. Edellytyksenä on henkilön vakuutussuhde kassassa vähintään 15 vuotta ennen eläkkeelle jäämistä. Vakuutussuhteen jatkamisesta on ilmoitettava kirjallisesti 1 kuukauden kuluessa eläkepäätöksen saamisesta.

Toimintaohje

Eläkeläisjäsenyyttä on haettava kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun olet saanut eläkepäätöksen. Päätöksen saatuasi ota yhteyttä puh. 02 831 6258/050-3412875 ja sovi asiakastapaamisaika.


Vakuutusmaksu

Eläkeläisvakuutetun vakuutusmaksu on 1,7 % työeläkkeen määrästä. Vakuutusmaksu maksetaan itse hallituksen määräämällä tavalla.

Tärkeä muistutus!

Eläkeläisvakuutetun vakuutussuhteen säilymiseksi muista ilmoittaa eläketietosi joka vuosi helmikuun loppuun mennessä Sairauskassaan. Mikäli et halua jatkaa kassan vakuutettuna ilmoita siitä viipymättä sairauskassaan.Lisäetuuseläkeläisvakuutetut 31.12.2014 asti (ei mainintaa kelakortissa)

Osakkaan palveluksesta 31.12.20214 ja sitä ennen eläkkeelle siirtyneillä vakuutetuilla on edelleen oikeus pysyä kassan vakuutettuina ainoastaan kassan lisäetuuksien osalta.

Vakuutusmaksu

Lisäetuuseläkeläisvakuutetun vakuutusmaksu on 1,7 % työeläkkeen määrästä. Vakuutusmaksu maksetaan itse hallituksen määräämällä tavalla.

Tärkeä muistutus!

Lisäetuuseläkeläisvakuutetun vakuutussuhteen säilymiseksi muista ilmoittaa eläketietosi joka vuosi helmikuun loppuun mennessä Sairauskassaan. Mikäli et halua jatkaa kassan vakuutettuna ilmoita siitä viipymättä sairauskassaan.