Terveyskeskusmaksut


Julkinen terveydenhuolto

70 % julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuista.

Lisäetuuskorvausta maksetaan enintään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/1992) mukaisista enimmäismääristä.


Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuina korvataan:

  • käyntimaksu
  • vuosimaksu
  • päivystysmaksu
  • terveyskeskuksessa annettu fysikaalinen hoito


Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuina ei korvata:

  • kotisairaanhoidon tai kotipalvelun maksuja
  • kotisairaalaan maksuja
  • pitkäaikaishoidon maksuja


Korvaushakemuksen liitteet:

  • Alkuperäinen lasku + kuitti