Terveyskeskusmaksut


Julkinen terveydenhuolto

70 % julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuista.

Lisäetuuskorvausta maksetaan enintään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/1992) mukaisista enimmäismääristä.


Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuina korvataan:

 • käyntimaksu
 • vuosimaksu
 • päivystysmaksu
 • terveyskeskuksessa annettu fysikaalinen hoito


Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuina ei korvata:

 • kotisairaanhoidon tai kotipalvelun maksuja
 • kotisairaalaan maksuja
 • pitkäaikaishoidon maksuja
 • ajokorttitodistus
 • C-todistus
 • palvelusetelin omavastuu


Korvaushakemuksen liitteet:

 • Alkuperäinen lasku + kuitti