Kansaneläkelaitos:

Kela

Lääkehaku

(katso lääkkeen hinta ja korvattavuus sekä vastaavat valmisteet)Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterit:

JulkiTerhikki

Vakuutuskassat ry:

www.vakuutuskassat.fi


Finanssivalvonta:

www.finanssivalvonta.fi


Fine Vakuutus-ja rahoitusneuvonta:

vakuutus- ja rahoitusneuvonta


Muut:

www.EU-terveydenhoito.fi

- Tietoa terveyspalvelujen käyttämisestä Suomessa ja ulkomailla