Varsinainen Jäsen (kela-kortissa 30903)

Sairaanhoitokorvausten hakeminen

Korvausta sairaanhoitokustannuksista on haettava kuuden (6) kuukauden kuluessa maksun suorittamisesta.

Korvausta haettaessa kassaan tulee toimittaa alkuperäiset lomakkeet: kelan selvityslomake, kuitti maksusta ja allekirjoitettu korvaushakemus.

Huom! Emme hyväksy skannattuna / puhelimella kuvattuna sähköpostilla lähetettyjä asiakirjoja. Ainoastaan kuitin voi toimittaa sähköpostitse.

Yksityisellä lääkäriasemalla (ei suorakorvaussopimusta kassan kanssa) asioidessasi huolehdit siitä, että maksat koko kustannuksen itse. Kelakorvaus ja lisäetuuskorvaus maksetaan kassasta.

Huolehdithan siitä, että asioidessasi muussa kuin kassan sopimuspaikoissa Kela-vähennystä ei saa vähentää laskusta.
Apteekeissa ja lääkäriasemilla, joilla on suorakorvaussopimus kassan kanssa, saat kassan korvauksen suoraan näyttämällä kela-korttia, jonka takana on kassan tunnus 30903. Katso sopimuspaikat.

Korvaushakemusten toimittaminen

Hakemuksen voi asiakaspalvelupäivinä toimittaa suoraan sairauskassan toimistoon tai postittaa sisäisessä postissa. Kuoreen tunnus Sairauskassa.

Eläkeläisjäsenet 1.1.2015 jälkeen (Kela-kortissa 30903)

Sairaanhoitokorvausten hakeminen

Korvausta sairaanhoitokustannuksista on haettava kuuden (6) kuukauden kuluessa maksun suorittamisesta.

Korvausta haettaessa kassaan tulee toimittaa alkuperäiset lomakkeet: kelan selvityslomake, kuitti maksusta ja allekirjoitettu korvaushakemus.

Yksityisellä lääkäriasemalla (ei suorakorvaussopimusta kassan kanssa) asioidessasi huolehdit siitä, että maksat koko kustannuksen itse. Kelakorvaus ja lisäetuuskorvaus maksetaan kassasta.

Huolehdithan siitä, että asioidessasi muussa kuin kassan sopimuspaikoissa Kela-vähennystä ei saa vähentää laskusta.

Apteekeissa ja lääkäriasemilla, joilla on suorakorvaussopimus kassan kanssa, saat kassan korvauksen suoraan näyttämällä kela-korttia, jonka takana on kassan tunnus 30903. Katso sopimuspaikat.

Korvaushakemusten toimittaminen

Hakemukset tulee toimittaa sairauskassaan joko postimerkillä varustetussa kirjekuoressa osoitteeseen Sairauskassa Oras Isometsäntie 2, 26100 Rauma tai toimittamalla hakemukset Sairauskassan punaiseen postilaatikkoon, joka sijaitsee Oras Oy:n Isometsän tehtaan pääportilla Länsi-Suomen laatikon vieressä.


Lisäetuuseläkeläiset

Sairaanhoitokorvausten hakeminen

Korvausta sairaanhoitokustannuksista on haettava kuuden (6) kuukauden kuluessa maksun suorittamisesta tai kela-päätöksen saamisesta.

Lisäetuuseläkeläisjäsen hakee korvauksen ensin kelasta mikäli laitos ei ole Kela-vähennystä tehnyt. Sen jälkeen Kelan kotiin lähettämä päätös toimitetaan sairauskassaan.

tai

Lisäetuuseläkeläisjäsen saa Kela-korvauksella vähennetyn kuitin laitoksesta/apteekista. Laitoksen maksupäätekuitti/ apteekkikuitti, josta näkee vähennetty kela-korvaus toimitetaan sairauskassaan, joka maksaa mahdollisen lisäetuuden.

Muistisääntö! Aina jos mahdollista niin kela-vähennyksen saa laitoksessa/apteekissa tehdä.

Korvaushakemusten toimittaminen

Hakemukset tulee toimittaa sairauskassaan joko postimerkillä varustetussa kirjekuoressa osoitteeseen Sairauskassa Oras Isometsäntie 2, 26100 Rauma tai toimittamalla hakemukset Sairauskassan punaiseen postilaatikkoon, joka sijaitsee Oras Oy:n Isometsän tehtaan pääportilla Länsi-Suomen laatikon vieressä.


Maksutositteiden lähettämien:

Kassa on lopettanut sairaanhoitokorvausten maksutositteiden lähettämisen. Jatkossa maksutosite postitetaan ainoastaan jäsenen pyynnöstä tai jos korvaus hylätään osittain taikka kokonaan.

Kelan päätös sairausvakuutuslain mukaisesta korvauksesta tulee edelleen kotiin, mutta se koskee ainoastaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta.