Maksutositteiden lähettäminen

04.02.2020


MAKSUTOSITTEIDEN LÄHETTÄMINEN

Sairauskassa lopettaa sairaanhoitokorvausten maksutositteiden lähettämisen 1.3.2020 alkaen. Jatkossa maksutosite postitetaan ainoastaan jäsenen pyynnöstä tai jos korvaus hylätään osittain taikka kokonaan. 

Kelan päätös sairausvakuutuslain mukaisesta korvauksesta tulee edelleen kotiin, mutta se koskee ainoastaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta.

 

15.04.2024Huhtikuun varsinainen kassankokous 23.4.2024
24.05.2023Sääntömuutokset 1.5.2023 alkaen
16.02.2022Apteekkikuitteja nimettömänä Sairauskassaan postitse
15.12.2021Sääntömuutokset 1.1.2022 alkaen
04.02.2020Maksutositteiden lähettäminen
07.03.2017Alkuomavastuun korvaaminen apteekissa!
09.09.2016Lisäetuuseläkeläiset huomio! Apteekkikuitit ilman nimeä
14.04.2016Tukipohjalliset ja fysikaalinen hoito
27.02.2015Injektioiden korvaaminen