Työssäkäyvät vakuutetut:

Kassan vakuutetuksi voivat liittyä Oras Oy ja Oras Invest Oy -nimisiin yhtiöihin työsuhteessa olevat henkilöt, joiden työsuhde ei ole tarkoitettu tilapäiseksi tai määräaikaiseksi (enintään neljä kuukautta kestäväksi).

Eläkeläisvakuutetut:

1.1.2015 suoraan työnantajan palveluksesta eläkkeelle siirtynyt henkilö, joka on kuulunut sairauskassaan vähintään 15 vuotta on oikeus jäädä kassan eläkeläisvakuutetuksi sekä Kela että lisäetuuksien osalta.

Lisäetuuseläkeläisvakuutetut:

31.12.2014 ja sitä ennen työnantajan palveluksesta eläkkeelle siirtynyt henkilö, joka on kuulunut sairauskassaan vähintään 20 vuotta on oikeus jäädä kassan eläkeläisvakuutetuksi pelkästään lisäetuuksien osalta.