Kassan jäseneksi voivat liittyä Oras Oy ja Oras Invest Oy  -nimisiin yhtiöihin työsuhteessa olevat henkilöt, joiden työsuhde ei ole tarkoitettu tilapäiseksi tai määräaikaiseksi (enintään neljä kuukautta kestäväksi).

Kassaan voi liittyä myös pelkästään sairausvakuutuslain mukaisten etuuksien osalta.

1.1.2015 suoraan työnantajan palveluksesta eläkkeelle siirtynyt henkilö, joka on kuulunut sairauskassaan vähintään 20 vuotta on oikeus jäädä kassan eläkeläisjäseneksi sekä Kela että lisäetuuksien osalta.

Henkilöt, jotka ovat jo eläkeläisjäseniä, jatkavat entiseen tapaan kassan eläkeläisjäseninä lisäetuuksien osalta.