Työssäkäyvät jäsenet:

Kassan jäseneksi voivat liittyä Oras Oy ja Oras Invest Oy -nimisiin yhtiöihin työsuhteessa olevat henkilöt, joiden työsuhde ei ole tarkoitettu tilapäiseksi tai määräaikaiseksi (enintään neljä kuukautta kestäväksi).

Eläkeläisjäsenet:

1.1.2015 suoraan työnantajan palveluksesta eläkkeelle siirtynyt henkilö, joka on kuulunut sairauskassaan vähintään 20 vuotta on oikeus jäädä kassan eläkeläisjäseneksi sekä Kela että lisäetuuksien osalta.

Lisäetuuseläkeläisjäsenet:

31.12.2014 ja sitä ennen työnantajan palveluksesta eläkkeelle siirtynyt henkilö, joka on kuulunut sairauskassaan vähintään 20 vuotta on oikeus jäädä kassan eläkeläisjäseneksi pelkästään lisäetuuksien osalta.