Injektioiden korvaaminen

27.02.2015

Kassaan on tullut kyselyitä nivelrikon hoitoon tarkoitettujen injektioiden (mm. Hyalgan ja Durolane) korvaamisesta.

Sairauskassan hallitus on 24.2.2015 kokouksessaan päättänyt, että Sairauskassa ei maksa lääkärin antamista injektioista korvausta.

24.05.2023Sääntömuutokset 1.5.2023 alkaen
16.02.2022Apteekkikuitteja nimettömänä Sairauskassaan postitse
15.12.2021Sääntömuutokset 1.1.2022 alkaen
04.02.2020Maksutositteiden lähettäminen
07.03.2017Alkuomavastuun korvaaminen apteekissa!
09.09.2016Lisäetuuseläkeläiset huomio! Apteekkikuitit ilman nimeä
14.04.2016Tukipohjalliset ja fysikaalinen hoito
27.02.2015Injektioiden korvaaminen